Kategori: Nyheter & media (Sida 1 av 3)

DAF och Mercedes-Benz ökar men Volvo säljer fortfarande mest

DAF växer
I dagsläget är DAF en av Europas största tillverkare av bland annat dragbilar men också flera andra segment. De är just nu det snabbast växande märket inom kategorin tunga lastbilar.

– Vår ökning är nästan tio procent större än tvåan på listan. Och framgångarna innebär även att vi ökar vår totala marknadsandel på både den svenska och den nordiska marknaden, säger Mattias Nilsson, vd för Nordic Truck Center. Nordic Truck Center, som är DAFs representant i Sverige, Norge och Danmark, fördubblade sin omsättning 2014-2016 och tendensen är fortsatt positiv.

Trots DAFs ökning är det fortfarande Volvo och Scania som dominerar på marknaden. Giganterna delar på drygt 80 procent av försäljningen med 2 556 respektive 2 490 sålda fordon.

Stefan Strand, Sverigechef för Volvo lastvagnar, säger att 2017 var ett intensivt år och att de medvetet jobbat med att fördjupa kundrelationer ihop med sina återförsäljare. Han menar att det kan slarvas bort utan en struktur och tydlig målbild för arbetet.

– Vi har ägnat mycket energi på att hela tiden tänka på vilket värde olika förbättringsåtgärder har för kunden. Gör du det på ett konsekvent sätt i stort som smått, ger det resultat, säger Stefan Strand.

På tredje plats ligger Mercedes-Benz som ökade sin försäljning med 20 procent under 2017. Försäljningen som slutade på 708 sålda bilar, det vill säga en ökning på 117 enheter, är till och med större än för de svenska tillverkarna vilket betyder att den tyska tillverkaren nu nått sin största marknadsandel i Sverige med drygt elva procent.

 

Trafikverket inför nya bestämmelser gällande ADR

ADR förnyelse trafikverket
Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år och i år införs nya bestämmelser gällande utbildning av just farligt gods. Förnyar du ditt ADR-intyg efter september 2018 så måste slutprovet göras hos transportstyrelsen.

Arbetar du med transport och kommer i kontakt med farligt gods? Då krävs det att du har gått en ADR-utbildning. En utbildning ger dig som aktör en medvetenhet gällande de risker som finns vid hantering av farligt gods samt kunskap gällande de regler som finns för att förebygga olyckor.

En utbildning får repeteras tidigast 12 månader innan utgångsdatum och den tiden kan sedan tillgodoräknas. Det vill säga, gör du utbildningen 12 månader innan utgångsdatum gäller behörigheten 6 år från slutprovets datum.

Saknar du behörighet för transport av farligt gods? Passa på att gå utbildningen nu eftersom att du från och med september 2018  inte längre kommer att kunna göra slutprovet på plats hos utbildaren. Slutprovet måste istället göras hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen digitaliserar allt mer

transportstyrelsen digitaliserar

Allt fler går framåt i sin digitalisering. Bild: Transportstyrelsen.

Från och med den 17:e januari kommer Transportstyrelsen att skicka fler meddelanden digitalt istället för på papper. Idag använder över 2 miljoner svenskar digitala brevlådor och efterfrågan av digital post ökar alltmer.

I mitten av januari kommer Transportstyrelsen att skicka allt fler meddelanden digitalt. Tidigare har endast beslut om körförbud skickats ut digitalt men efterfrågan har den senaste tiden ökat och därför kommer nu fordonsägare som har en digital brevlåda (för myndighetspost) även att mottaga infrastrukturavgifter och trängselskatt digitalt.

Transportstyrelsen själva rekommenderar fordonsägare att skaffa sig en digital brevlåda eftersom att de digitala utskicken då blir säkrare och enklare. Digitaliseringen av utskicken är ett viktigt steg i arbetet med att digitalisera och effektivisera kommunikationen med fordonsägarna.

Mats Kvarnström som projektleder myndighetens arbete i att skicka digital post är mycket nöjd över att utskicken kommer igång.

– På det här sättet får kunderna alla avierna samlade på ett ställe samtidigt som de kan nå sin digitala post över hela världen. Detta är givetvis även bra för miljön, säger Mats.

Läs mer här.

Tipptruckar lanseras av Volvo CE efter uppköpet av Terex

Tipptruckar Volvo CE

Volvo CE lanserar nu de första tipptruckarna efter uppköpet av Terex. Foto: Volvo CE

Tipptruckar är på väg in i Volvos sortiment av entreprenadmaskiner. Maskinerna är ett resultat av det tidigare uppköpet av Terex Trucks. En serie på fyra modeller lanseras före halvårsskiftet om allt går enligt planerna.

Tipptruckarna som lanseras under andra kvartalet 2018, kommer att presenteras i fyra olika modeller. I grund och botten bygger maskinerna på tipptruckarna från Terex Trucks, som köptes upp av Volvo CE 2014. Sikt och säkerhetssystem har däremot förbättrats innan Volvo CE satt sin logo på dem.

De nya tipptruckarna har maskinvikter från 45 ton upp till 100 ton och kommer att levereras iförd Volvos gula färg. Att truckarna nu produceras av Volvo istället för Terex ger kunderna full tillgång till Volvos breda internationella nätverk för service och andra kundorienterade tjänster.

Volvos tipptruckar kommer att tillverkas i Motherwell-fabriken och säljas exklusivt genom Volvos nät av återförsäljare. Efter hand kommer de tipptruckar som nu säljs under namnet Terex att fasas ut.

 

Bolagen som byggde flest projekt under 2017

bolgen med flest projekt 2017

Flest projekt under 2017 stod PEAB för. Tätt därefter i listan placerar sig NCC och Skanska. Under förra året stod de tjugo största byggentreprenörerna för ungefär hälften av byggstarterna. Samtidigt startades 7 989 projekt 2017, vilket är 1000 fler än 2016. 

På första plats över listan på bolag med flest projekt under 2017 kom PEAB Sverige som hade projekt för 39 miljarder. Tätt hack i häl kommer NCC, med sina drygt 37 miljoner. Den totala byggkostnaden för de 7 989 projekten som utförts 2017 är 340 miljoner kronor. Det är 100 miljarder kronor mer är 2016, en rejäl skillnad där bostadsbyggandet står för den största ökningen. Bolagen som ligger topp tre i listan över de med flest projekt är Peab, NCC och Skanska. Dessa bolag står för 30 procent av den totala kostnaden 2017.

Under året som har gått har många företag flyttat sig uppåt i listan. Fem av de bolag som idag finns på listan fanns till exempel inte ens med på listan föregående år, medans de flesta förutom topp sex har vandrat uppåt. I topp tre listan så har Skanska trillat ner en placering och tappat cirka sju miljarder jämfört med 2016. Samtidigt har både NCC och Peab ökat cirka tre miljarder var i total byggkostnad räknat.

Topp tio: Företagen med flest projekt 2017
#
Företagsnamn
Antal projekt
Total byggkostnad Mkr
#2016
1 Peab Sverige AB 458 39 216 1
2 NCC Sverige AB 313 36 806 3
3 Skanska Sverige AB 311 25 359 2
4 Serneke Bygg AB 62 11 216 4
5 Veidekke Entreprenad AB 63 7 950 5
6 JM AB 57 6 780 6
7 Gärahovs Bygg AB 30 6 057 17
8 Erlandsson Bygg AB 149 5 267 14
9 Wästbygg AB 46 5 233 11
10 John Svensson Byggnadsfirma AB 94 4 107 18

Källa: Byggfakta

2018: Det här tror vi händer i bygg- och anläggningsbranschen

Nya digitala marknadsplatser, digitaliserade transportsedlar och en attraktivare bransch. Det är några av våra spådomar för vad som kommer att hända i bygg- och anläggningsbranschen 2018.

Detta tror vi händer 2018 i bygg- och anläggningsbranschen

Marknadsplatser för köp och avrop av maskin- och transporttjänster etableras

De tidigare kostsamma och tidskrävande inköpen av maskin- och transporttjänster som innebar telefonsamtal och mailväxlingar till varje enskild leverantör kommer att digitaliseras och samlas på en plats. En marknadsplats kommer att etableras där kund och leverantör kan mötas, dokumentera och göra upp affärer. Samlingsplatser finns idag i de allra flesta branscher – Från betalningsvärldens Klarna, till musikens Spotify och skolvärldens Skolon. 2018 står bygg- och anläggningsbranschen på tur.

transportsedlar digitaliserasMajoriteten av alla transportsedlar digitaliseras

Idag använder de flesta bygg- och anläggningsföretagen fysiska transportsedlar som riskerar att tappas bort eller lämnas in flera veckor försent. Något som ställer till det vid fakturering och vidareplanering av projektet. Under 2018 kommer allt fler bolag gå över till digitala lösningar som underlättar för utförare såväl som ekonomiavdelningar och beställare.

Vi-känsla skapar transparens mellan beställare och leverantörer

I allt fler sammanhang börjar människor förstå att det lönar sig att på olika sätt arbeta tillsammans. Samma sak börjar hända i bygg- och anläggningsvärlden. Leverantörer och beställare gör mer och mer saker gemensamt vilket gör vår punkt nummer ett desto viktigare.  Prislistor, tidsplaner och milestones finns tillgängliga  för alla inblandade. Vi-känslan skapar transparens mellan beställare och leverantör.

Allt fler tidskrävande administrativa moment digitaliseras och effektiviseras

Fakturering, redovisning, godkännande, miljöredovisning och dokumentering är alla exempel på delar av projektet som tar tid från det väsentliga, att leverera ett bra resultat till slutkund. Under 2018 tror vi att de mest tungrodda momenten kommer att till största delen att digitaliseras och därmed effektiviseras.

Digitaliseringen lockar nya medarbetare till bygg- och anläggningsbranschen

digitaliseringen lockar nya medarbetare

Bristen på kvalificerad arbetskraft i branschen är just nu skyhög. En av anledningarna till att allt fler ungdomar väljer en annan utbildning är avsaknaden av digitala verktyg. En undersökning bland studerande ungdomar konstaterade nyligen att den framtida arbetsgivare som rankas högst erbjuder ett skapande och kreativt arbete, hög självständighet med gott ledarskap och användande av moderna tekniska hjälpmedel. 2018 kommer den nya generationen av medarbetare lockas av det nytänk och den moderna teknik som etablerar sig i branschen. Läs mer om hur digitaliseringen skapar en attraktivare bransch här.

 Vad tror du kommer att hända under året?

 

Gott nytt år: De mest lästa nyheterna hos Kubicom 2017

Vi firar årets sista dagar med att blicka tillbaka till de mest lästa bygg- och anläggningsnyheterna 2017 på Kubicoms nyhetssida. Har du kanske missat några av inläggen? Då är det hög tid att kika på dem nu! 

De mest lästa bygg- och anläggningsnyheterna: Få tillgång till anbudsunderlag
1. Anbudsunderlag gällande 2018

På en stadig första plats hittar vi nyheten om att anbudsunderlag för 2018 från våra kunder börjar rulla in via Kubicom. Artikeln berättar även hur du får tillgång och kan lämna pris på dem.


De mest lästa bygg- och anläggningsnyheterna: projekthanteringsverktyg
2. Från planering till uppföljning

På plats nummer två hamnar artikeln som på ett pedagogiskt sätt visar hur Kubicom förenklar rollen som projektledare och hur verktyget håller ordning på allt från tillstånd och ritningar till ekonomi och inköp.

 

De mest lästa bygg- och anläggningsnyheterna: Så förenklar Kubicom vardagen för oss
3. Så förenklar Kubicom vardagen för oss

På tredje plats hittar vi en artikel där en användare berättar om hur just de arbetar med Kubicom och hur det underlättar för dem. Kalle Bogeklint från Hamneda Grus & Åkeri berättar!

 

 

Vill du inte missa några nyheter från oss? Följ oss på Facebook!

Vägräcken digitaliseras för säkrare stadsmiljö

Foto: entreprenad.com

Minskade utsläpp och säkrare trafikmiljö är ett par fördelar som regeringen vill uppnå med hjälp av så kallade geostaket. Något som Trafikverket nu fått i uppdrag att utreda och enligt planerna sätta igång ett demonstrationsprojekt redan under 2018.

Den tekniska utvecklingen i moderna fordon ger nya möjligheter att påverka fordonen utifrån. En modell är geostaket som kan förhindra eller begränsa fordonens rörelser inom avgränsade områden. Dels kan tekniken användas för att säkerställa att endast fordon med särskilt tillstånd kan köras innanför det digitala stängslet. Dels kan hastigheten för fordonen tekniskt begränsas till exempelvis sju kilometer i timmen i ett gångfartsområde, något som försvårar användning av fordon i terrorattacker. Ytterligare ett användningsområde är att styra vilken drivlina som används i ett fordon, exempelvis vid inträde i en miljözon.

De möjligheter som modern teknik erbjuder har nu inspirerat regeringen till att utreda eventuella användningsområden ytterligare. I ett första steg har Trafikverket tilldelats uppdraget att testa geostaket i demonstrationsprojekt i urban miljö. I uppdraget ingår att utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram där geostaket inkluderas.

– Regeringen vill främja utvecklingen av digitala innovationer som kan bidra till att skapa säkrare och attraktivare stadsmiljöer. Det här är ett led i att skapa ett uppkopplat transportsystem med digital infrastruktur, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Även andra digitala lösningar – exempelvis stöldspärrar i bilarna – är tänkbara alternativ. Det kan exempelvis krävas en dongel runt halsen på föraren eller ett fingeravtryck för att starta fordonet. Risken med en sådan lösning är att den kan sätta bilens förare i fara. De flesta inblandade tycks dock vara överens om att den valda lösningen inte får göra förarens arbete mer riskfyllt. Inget är vunnet om fordonsföraren kidnappas och tvingas köra enligt kidnapparnas direktiv.

Läs hela artikeln här.

Digitaliseringen hotar inte jobben

På Institutet för framtidsstudier ser man inga hot mot framtida jobb som en följd av den ökade digitaliseringen. Det finns alltid nya behov runt hörnet som skapar nya typer av jobbtillfällen.

Det konstaterar Anders Ekholm, vice VD för policy och kommunikation på Institutet för Framtidsstudier (Iffs).
– Historien visar att de skett många teknikskiften utan att jobben blivit färre. Exempelvis minskade inte antalet jobb då robotar infördes i produktionen, något många då oroade sig för.

Han förklarar att den oro vi kan känna inför nya teknikskiften bygger på att eftersom vi inte på förhand kan veta vilken väg utvecklingen tar, så vet vi heller inte vilka nya typer av jobb som kan skapas.
– Ta det här med alla de nya kaffeställen som dykt upp, baristor i varje hörn nästan. Att behovet av olika sorters kaffe skulle explodera på det sättet hade ingen kunnat förutspå för tjugo år sedan, konstaterar han.

I Sverige har vi en hög digital mognad och är bland världens mest uppkopplade befolkning. Och när det gäller exempelvis datorspel har den branschen utvecklats otroligt positivt och drar in lika mycket pengar till Sverige som järnmalm. Enligt Dataspelsbranschen har var tionde person i världen spelat ett svenskt dataspel.

Läs hela artikeln här.

Volvo CE lanserar tre nya grävmaskiner

Säljstart av Volvo EWR170E sker i början av 2018.


Volvo CE lanserar nu tre nya grävmaskiner som är aktuella för den europeiska marknaden och populärast i Sverige tros den nya 17-tons hjulgrävaren EWR170E bli.

Det är bandgrävaren ECR355E samt de två hjulgrävarna EWR170E och EW220E som alla tre kommer att nå den svenska marknaden under första kvartalet nästa år. EWR170E som är baserad på Volvo CEs 150E-modellen tros bli mest populär i Sverige. Maskinen har bland många andra funktioner en nydesignad grävarm samt bättre belysning och kan styras antingen med ratt eller via joysticken. De första maskinerna av de nya modellerna i världen är sålda till Norge.

Läs mer här.

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén