Tagg: Digitalisering

Branschens snille 2017: ”Digitaliseringen är viktig för att locka till sig den yngre generationen”

Vinnare av priset Branschens Snille på Stora infradagen blev Anders Jordell, VD och ägare för Jordells åkeri & entreprenad AB. Vid tjugofem års ålder köpte Anders faderns lastbil, startade bolaget och anställde en barndomsvän som sin första medarbetare. Idag har företaget femtio anställda och en omsättning på omkring 120 miljoner kronor.
Står på tre stadiga ben

Jordells åkeri står på tre stadiga ben och utför tjänster inom anläggning, el/tele/fiber och transport.

– Telekom är fortfarande vårt största ben, som vi också successivt har ökat vår verksamhet inom. Samtidigt har vi lyckats bättre och bättre inom bygg och anläggning, vilket vi såklart är väldigt stolta och glada över, berättar Anders Jordell.

Branschens snille Anders JordellVinnare av Branschens snille

Ett bevis på att bolaget går framåt och har ett stadigt koncept är att Anders nyligen vann priset Branschens snille. Priset på 30000 kr delades ut under Stora Infradagen. Priset ges till en person som visar extra kreativitet och besitter en förmåga att stärka sin egen konkurrenskraft med hjälp av modern teknik och nytänkande.

– Jag tror att vi vann delvis eftersom att jag som relativt ung i branschen byggt upp ett stort företag på kort tid. Och delvis så tror jag att det har att göra med att jag driver ett företag där arbetsplatsens atmosfär värdesätts. I den generationsväxling branschen står inför så tror jag att det är jätteviktigt.

Framtidstro på digitala verktyg

Gemensamt för de flesta deltagarna på Stora Infradagen, där priset delades ut, är bland annat framtidstron för de digitala verktyg som idag finns i branschen. Även Jordells Åkeri kämpar för att lämna papperslapparna och gå över till digital hantering.

– Jag tror att det är viktigt för att locka till sig den yngre generationen. De är helt med på banan och är medvetna om att vi kommer ha stor nytta av det digitala när det väl slår igenom.

Anders berättar att det han tror krävs för att digitalisera branschen är framförallt enkla och lättarbetade system. Att ta sig tid att faktiskt implementera det digitala är också viktigt – det kommer att löna sig i slutändan.

Vill du veta mer om vad som hände på Stora infradagen?
Läs mer här.

2018: Det här tror vi händer i bygg- och anläggningsbranschen

Nya digitala marknadsplatser, digitaliserade transportsedlar och en attraktivare bransch. Det är några av våra spådomar för vad som kommer att hända i bygg- och anläggningsbranschen 2018.

Detta tror vi händer 2018 i bygg- och anläggningsbranschen

Marknadsplatser för köp och avrop av maskin- och transporttjänster etableras

De tidigare kostsamma och tidskrävande inköpen av maskin- och transporttjänster som innebar telefonsamtal och mailväxlingar till varje enskild leverantör kommer att digitaliseras och samlas på en plats. En marknadsplats kommer att etableras där kund och leverantör kan mötas, dokumentera och göra upp affärer. Samlingsplatser finns idag i de allra flesta branscher – Från betalningsvärldens Klarna, till musikens Spotify och skolvärldens Skolon. 2018 står bygg- och anläggningsbranschen på tur.

transportsedlar digitaliserasMajoriteten av alla transportsedlar digitaliseras

Idag använder de flesta bygg- och anläggningsföretagen fysiska transportsedlar som riskerar att tappas bort eller lämnas in flera veckor försent. Något som ställer till det vid fakturering och vidareplanering av projektet. Under 2018 kommer allt fler bolag gå över till digitala lösningar som underlättar för utförare såväl som ekonomiavdelningar och beställare.

Vi-känsla skapar transparens mellan beställare och leverantörer

I allt fler sammanhang börjar människor förstå att det lönar sig att på olika sätt arbeta tillsammans. Samma sak börjar hända i bygg- och anläggningsvärlden. Leverantörer och beställare gör mer och mer saker gemensamt vilket gör vår punkt nummer ett desto viktigare.  Prislistor, tidsplaner och milestones finns tillgängliga  för alla inblandade. Vi-känslan skapar transparens mellan beställare och leverantör.

Allt fler tidskrävande administrativa moment digitaliseras och effektiviseras

Fakturering, redovisning, godkännande, miljöredovisning och dokumentering är alla exempel på delar av projektet som tar tid från det väsentliga, att leverera ett bra resultat till slutkund. Under 2018 tror vi att de mest tungrodda momenten kommer att till största delen att digitaliseras och därmed effektiviseras.

Digitaliseringen lockar nya medarbetare till bygg- och anläggningsbranschen

digitaliseringen lockar nya medarbetare

Bristen på kvalificerad arbetskraft i branschen är just nu skyhög. En av anledningarna till att allt fler ungdomar väljer en annan utbildning är avsaknaden av digitala verktyg. En undersökning bland studerande ungdomar konstaterade nyligen att den framtida arbetsgivare som rankas högst erbjuder ett skapande och kreativt arbete, hög självständighet med gott ledarskap och användande av moderna tekniska hjälpmedel. 2018 kommer den nya generationen av medarbetare lockas av det nytänk och den moderna teknik som etablerar sig i branschen. Läs mer om hur digitaliseringen skapar en attraktivare bransch här.

 Vad tror du kommer att hända under året?

 

Digitaliseringen hotar inte jobben

På Institutet för framtidsstudier ser man inga hot mot framtida jobb som en följd av den ökade digitaliseringen. Det finns alltid nya behov runt hörnet som skapar nya typer av jobbtillfällen.

Det konstaterar Anders Ekholm, vice VD för policy och kommunikation på Institutet för Framtidsstudier (Iffs).
– Historien visar att de skett många teknikskiften utan att jobben blivit färre. Exempelvis minskade inte antalet jobb då robotar infördes i produktionen, något många då oroade sig för.

Han förklarar att den oro vi kan känna inför nya teknikskiften bygger på att eftersom vi inte på förhand kan veta vilken väg utvecklingen tar, så vet vi heller inte vilka nya typer av jobb som kan skapas.
– Ta det här med alla de nya kaffeställen som dykt upp, baristor i varje hörn nästan. Att behovet av olika sorters kaffe skulle explodera på det sättet hade ingen kunnat förutspå för tjugo år sedan, konstaterar han.

I Sverige har vi en hög digital mognad och är bland världens mest uppkopplade befolkning. Och när det gäller exempelvis datorspel har den branschen utvecklats otroligt positivt och drar in lika mycket pengar till Sverige som järnmalm. Enligt Dataspelsbranschen har var tionde person i världen spelat ett svenskt dataspel.

Läs hela artikeln här.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén